Przedłużenie wstrzymania przepływu wody przez Stopień Wodny we Włocławku
Redaktor: Administrator   
Dodano: 22.11.2018 r.
logo_pgw_wp.jpg      Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku przedłuża się okres codziennego wstrzymywania przepływu wody przez stopień do dnia 14.12.2018 r. za wyjątkiem 5 i 6 grudnia 2018 r. W tych dniach wstrzymanie przepływu nie będzie realizowane. Wstrzymanie przepływu powoduje obniżenie się poziomu wody na rzece Wiśle o około 1,5 metra w rejonie Włocławka i  około 1 metr w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego we Włocławku będzie utrzymywało się każdorazowo do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać  pod numerem telefonu (54) 233-93-95 wew. 25 oraz 601-381-189.

Odsłon: 158