Wstrzymany przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku
Redaktor: Administrator   
Dodano: 31.10.2018 r.
logo_pgw_wp.jpg     Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego dolne stanowisko stopnia do sezonu zimowego, w okresie od 5 do 26 listopada, codziennie w godz. 9.00-13.00,  wstrzymywany będzie przepływ wody przez Stopień Wodny we Włocławku.
     Wstrzymanie przepływu przez stopień spowoduje obniżenie poziomu wody w Wiśle o ok. 1,5 metra w rejonie Włocławka i o około 1 metra w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia Wodnego będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu. W związku z tym służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności. Bliższe informacje można uzyskać w pod numerem telefonu (+48 54) 233-93-95 wew. 25 oraz 601-38-11-89.
 

Odsłon: 275