Fotowoltaika na budynku urzędu gminy oraz szkoły w Cypriance
Redaktor: Administrator   
Dodano: 23.10.2018 r.
     W gminie Fabianki realizowany jest projekt pn. „Czysta energia w gminie Fabianki” współfinansowany w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu na budynkach urzędu gminy w Fabiankach oraz szkoły podstawowej w Cypriance zainstalowano mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy 10 kW każda.

     Instalacje fotowoltaiczne montowane są również na indywidualnych budynkach mieszkańców, którzy przystąpili do projektu. Wkrótce rozpocznie się też montaż pomp ciepła. Wartość inwestycji to prawie 1 mln zł, w tym 50% kosztów kwalifikowanych jest finansowane ze środków unijnych. Realizacja inwestycji wynika z Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Fabianki. Produkcja czystej energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych przyczyni się do ograniczenia niskich emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych.

Projekt „Czysta energia w gminie Fabianki – budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych


Odsłon: 456