Skierowania do Caritas Diecezji Włocławskiej
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.10.2018 r.
info.png    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) tutejszy Ośrodek będzie wydawał skierowania do Caritas Diecezji Włocławskiej dla osób, które nie przekraczają kryterium dochodowego, odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 1.402 zł oraz dla osoby w rodzinie 1.056 zł. Skierownia będą wydawane w budynku  Urzędu Gminy, pokój Nr 2 i 3, od dnia 22.10.2018 r.

Odsłon: 234