PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim w nowej odsłonie
Redaktor: Administrator   
Dodano: 17.10.2018 r.
   Zakończona została kilkumiesięczna przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczeńcu Fabiańskim. Dzięki pozyskanemu przez gminę Fabianki grantowi inwestycja o wartości 700 tys. została sfinansowana w 85% ze środków unijnych. W wyniku przebudowy poprawiła się funkcjonalność i estetyka PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim, dostosowując go do standardów obowiązujących w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt objął m.in. utwardzenie i odwodnienie terenu, przebudowę wiat i wydzielenie boksów na poszczególne frakcje odpadów komunalnych, modernizację budynku socjalnego, zakup kontenerów i pojemników na odpady, zakup koparko-ładowarki i przyczepy do przewozu odpadów wielkogabarytowych (mobilny PSZOK). Teren PSZOK został oświetlony i objęty całodobowym monitoringiem.

    Punkt wzbogacił się również o funkcje edukacyjne. W jednym z pomieszczeń powstała sala edukacji ekologicznej, w której najmłodsi mieszkańcy gminy Fabianki będą poznawać zasady prawidłowej segregacji odpadów. Pomogą w tym zakupione tablice, zabawki i gry edukacyjne. W ramach projektu grantowego powstała strona internetowa PSZOK w Wilczeńcu Fabiańskim, która oprócz informacji o godzinach pracy Punktu czy zasadach przyjmowania odpadów komunalnych zawiera również moduł umożliwiający przekazywanie uwag dotyczących funkcjonowania PSZOK przez mieszkańców gminy.
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczeńcu Fabiańkim jest miejscem, gdzie mieszkańcy Gminy Fabianki mogą bezpłatnie oddawać odpady komunalne nie odbierane bezpośrednio przez zakład komunalny np. meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, przeterminowane leki itp.

PSZOK jest czynny w poniedziałki (9.00-14.00), czwartki (12.00-17.00) i soboty (9.00-14.00).

 

 
   
 

 

Grant dla Gminy Fabianki został udzielony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach projektu grantowego pn. ,,Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  


Odsłon: 493