XXXIV sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji
Redaktor: Administrator   
Dodano: 24.08.2018 r.
tbl_rada.gif       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXIV sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 31 sierpnia 2018 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki,
3) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
11. Zakończenie sesji.

 Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        


Odsłon: 370