Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Redaktor: Administrator   
Dodano: 17.08.2018 r.
wybory.jpg    W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komisarz Wyborczy we Włocławku I podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
1. Komitety wyborcze organizacji społecznych (stowarzyszeń) oraz komitety wyborcze wyborców mających swoją siedzibę na terenie powiatów: aleksandrowskiego, radziejowskiego i włocławskiego składają zawiadomienia, o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku I: Włocławek, ul. Brzeska 6, pok. 10.

2. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych będą przyjmowane w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.  godzinach 8.00 - 15.30 (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 8.30 – 14.00.

3. Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl (strona główna: Aktualności zakładka Informacje) znajdują się informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej wzory formularzy dokumentów dostępne są również w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego (siedziba Komisarza Wyborczego) oraz urzędach gmin/miast i starostwach powiatowych.
 
Szczegóły>>

Odsłon: 750