Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek na odcinku od km 0+000 do km 1+997,48
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.06.2009 r.
 
herb_wkp.gifherb_gminy.gifherb_pw.png


Inwestor: Powiat Włocławski
Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2904C Szpetal Górny - Włocławek na odcinku od km 0+000 do km 1+997,48
Wykonawca: DROGI I MOSTY Antoni Popowski i Firma Inżynieryjno - Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.

Wartość całkowita projektu po przetargu: 2.188.604.90 zł + VAT
Kwota dofinansowania z budżetu Województwa: 50% wartości całkowitej
Kwota środków z budżetu Powiatu: 25% wartości całkowitej
Kwota środków z budżetu Gminy Fabianki: 25% wartości całkowitej


Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- plantowanie,
- przepusty,
- nawierzchnie,
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- pobocza gruntowe poza obszarem zabudowanym,
- chodniki z kostki brukowej betonowej w terenie zabudowanym,
- zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej,
- perony z kostki brukowej betonowej na zatokach autobusowych

Konstrukcja jezdni:
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg projektu budowlanego,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Poszerzenia jezdni:
- warstwa odsączająca z piasku naturalnego,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg projektu budowlanego,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego


Data rozpoczęcia realizacji zadania:
15.05.2009 r.
Data zakończenia realizacji zadania: 30.09.2009 r.


Odsłon: 4898