Innowacyjna edukacja w gminie Fabianki - II edycja
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 01.08.2018 r.
baner_fepr_wkp_gf_efsue.png

Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki - II edycja

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Priorytet 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

 

Wartość projektu: 299 487,18 zł

Dofinansowanie: 284 512,78  (95% kosztów, w tym 85% Europejski Fundusz Społeczny i 10 % Budżet państwa)

 

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych w Fabiankach, Cypriance, Nasiegniewie i Świątkowiźnie. 

W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w zakresie: 

  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • nauk matematyczno-przyrodniczych, 
  • nauczania przyrody w oparciu o metodę eksperymentu,
  • języków obcych.

Inne typy zajęć adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawnych) oraz uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Uczniowie starszych klas szkół podstawowych skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu uczestniczące w nim szkoły zostaną doposażone w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne  oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych: przyrodniczych, geograficznych, fizyko-chemicznych i matematycznych.

 

foto_iewgf_1.jpg 

 


Odsłon: 2275