Przebudowa drogi krajowej nr 67 w m. Fabianki od km 14+000,00 do km 18+492,37
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.08.2009 r.Inwestor: Gelogo_gddkia.gifneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi krajowej nr 67 w m. Fabianki od km 14+000,00 do km 18+492,37
Okres realizacji: si
erpień - październik 2009 r.
Wartość inwestycji:
16.782.229,59 zł
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o.
 

Zakres rzeczowy:
- wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
- korektę niwelety,
- przebudowę geometrii skrzyżowań
- przebudowę skrzyżowań poprzez wykonanie dodatkowych pasów ruchu
- budowę i przebudowę zatok autobusowych
- wykonanie chodników i peronów na zatokach autobusowych,
- poprawę odwodnienia drogi
- przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi
- montaż barier ochronnych SP-09
- budowę zjazdów na drogi boczne i na poszczególne działki,
- budowę oświetlenia drogi
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty ziemne,

- roboty rozbiórkowe

       
       
       

Odsłon: 5054