Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku ujemnych skutków przezimowania
Redaktor: Administrator   
Dodano: 18.05.2018 r.
info.png       Wójt Gminy Fabianki informuje o powołaniu przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego komisji do szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (ujemne skutki przezimowania) na terenie gminy Fabianki. Ujemne skutki przezimowania oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części.
     W zgłoszeniu należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty. Ponadto rolnicy posiadający hodowlę, muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat oraz w roku wystąpienia szkód. Należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Rolnicy, którzy planują zaoranie plantacji, powinni zgłosić likwidację uprawy w Urzędzie Gminy. Zgodnie bowiem z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych należy składać w terminie do 28 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Fabianki, pok. 12, I piętro w godzinach urzędowania.
 
Do pobrania: Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie

Odsłon: 674