Będzie II edycja projektu "Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki"
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 04.05.2018 r.

    

innowacyjna_edukacja.jpg

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził do dofinansowania projekt edukacyjny pn. „Innowacyjna edukacja w gminie Fabianki – II edycja”. Będzie on realizowany w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych w Fabiankach, Cypriance, Świątkowiźnie i Nasiegniewie.

 

 

Projekt Gminy Fabianki został sklasyfikowany na 8. miejscy na ponad 40 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Wartość projektu to 299 487,18 zł. Będzie realizowany z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na poziomie 95%. Gmina Fabianki wnosi do projektu wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal) na poziomie 5% kosztów kwalifikowanych.

W ramach projektu oferowane będą bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i szkoleniowe w obszarach: 

  • rozwijanie kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze, technologie informacyjno-komunikacyjne, języki obce, przedsiębiorczość),
  • wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z problemami w nauce,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowego,
  • podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

 

Ponadto szkoły uczestniczące w projekcie zostaną doposażone w sprzęt informatyczny oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych.


Odsłon: 698