Warunki monitorowania i nadzoru nad uprawą tytoniu , produkcją i zbyciem surowca tytoniowego
Redaktor: Administrator   
Dodano: 17.04.2018 r.
logo_kowr.jpg     W dniu 15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym. Więcej informacji na stronie KOWR.

Odsłon: 632