Konsultacje z mieszkańcami projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki
Redaktor: Administrator   
Dodano: 09.03.2018 r.
info.png     Zapraszamy do udziały w konsultacjach społecznych projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki. Na mocy Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki konsultacje są prowadzone w dniach od 9 marca do 19 marca 2018 r. w formie ankiet papierowych i ankiet zamieszczonych na stronach internetowych.
    Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji ewentualnych zmian i uzupełnień do projektu zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki od interesariuszy rewitalizacji, to jest mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, instytucji i innych.
    Projekt zmienionego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki oraz ankieta konsultacyjna są udostępnione poniżej:
1. Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Fabianki
2. Załącznik nr 1 Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki
3. Załącznik nr 2 Ankieta wersja PDF /Ankieta wersja WORD

Wypełnione ankiety należy składać w terminie od 9 marca do 19 marca 2018 r. w jednej z poniższych form:
1. Złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, II piętro, pokój nr 23 (Sekretariat),
2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki, z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne lokalnego programu rewitalizacji”,
3. Przesyłać pocztą elektroniczną na adres: fundusze(a)fabianki.pl.


Odsłon: 529