Konsultacje projektu uchwały w sprawie kąpielisk
Redaktor: Administrator   
Dodano: 22.02.2018 r.
info.png    Na mocy zarządzenia nr 15/2018 Wójta Gminy Fabianki w dniach od 20.02.2018 r. – 12.03.2018 r. prowadzone są ogólnogminne konsultacje z mieszkańcami gminy dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r. Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można składać w Urzędzie Gminy Fabianki w sekretariacie (w godzinach pracy urzędu), przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: srodowisko(a)fabianki.pl  w w/w terminie.
Do pobrania:
1. Formularzu opiniowania projektu uchwału - pobierz
2. Projekt uchwały - pobierz
Odsłon: 422