Podpisana umowa o unijne dofinansowanie
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 01.08.2017 r.
innowacyjna_edukacja.jpg    W dniu 1 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Wójt Zbigniew Słomski podpisał umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 projektu pt. "Innowacyjna edukacja w gminie Fabianki". Do gminy trafią fundusze unijne na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Projekt "Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki" został oceniony najwyżej w województwie w konkursie na unijne dofinansowanie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lista rankingowa). Jego budżet to 340 500 zł, z czego dofinansowanie obejmie 95% kosztów (85% Europejski Fundusz Społeczny i 10 % Budżet państwa). Będzie on realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych w Fabiankach, Nasiegniewie (wraz z klasami gimnazjalnymi) i Świątkowiźnie oraz w gimnazjum w Fabiankach.
 
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie:
  • technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • języków obcych,
  • postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
Inne typy zajęć będą adresowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawnych) oraz uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Gimnazjaliści skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego połączonego z wizytami w zakładach pracy. Nauczyciele będą mieli możliwość podniesienia kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce.
 
Projekt będzie się wiązał z doposażeniem szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Uczniowie odbędą też wycieczki m.in. do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Planetarium Toruniu, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych.  

Odsłon: 600