Przebudowa drogi gminnej Skórzno - Chełmica Duża zakończona
Redaktor: Waldemar Marciniak   
Dodano: 01.08.2017 r.
   skorzno_chelmica.jpgZakończone zostały prace związane z przebudową drogi gminnej nr 190215C Skórzno- Chełmica Duża. Modernizacja objęła 3 odcinki drogi  o łącznej długości niemal 1,8 km. W jej ramach przebudowano nawierzchnię jezdni i poboczy, wybudowano chodniki, przejście dla pieszych z azylem w Skórznie, zamontowano bariery ochronne w miejscach niebezpiecznych oraz elementy spowalniające ruch przed wjazdem w obszar zabudowany.

Zadanie o wartości 698 869,53 zł zostało sfinansowane w połowie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wkład finansowy wnieśli również partnerzy projektu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Lipno i Gmina Bobrowniki. Pozostałe koszty sfinansowane zostały z budżetu Gminy Fabianki.

W wyniku realizacji inwestycji poprawie uległy parametry techniczne drogi, zwiększyło się bezpieczeństwo zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego oraz ułatwiony został dojazd do instytucji użyteczności publicznej w gminie. 

 

 

 img_1366.jpg  img_1362.jpg  img_1365.jpg img_1368.jpg
 img_1370.jpg  img_1372.jpg  img_1375.jpg  img_1367.jpg

Odsłon: 958