Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy
Redaktor: Administrator   
Dodano: 22.06.2009 r.

Inwestor:
Gmina Fabianki
Nazwa inwestycji: Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy - etap II
Okres realizacji: czerwiec - sierpień  2009 r.
Szacunkowa wartość inwestycji:  50.000 zł
Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Fabianki
 

Zakres rzeczowy inwestycji:
- usunięciu starej nawierzchni parkingu;
- wykonanie odwodnienia parkingu;
- ułożeniu nowych krawężników;
- wyrówaniu nawierzchni i wykonaniu stabilizacji z betonu;
- wykonanie nawierzchni parking z kostki polbrukowej;
- wykonanie oświetlenia;
- wykonanie terenów zielonych;

Czerwiec
 
       
       
     
 
 
 
 
Lipiec
 
       
       
       
       

Sierpień
 
       
       
       
 
 
 
 

Odsłon: 6009