Strona główna
 
Informacja straży pożarnej o stertach i stogach Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 14.07.2017 r.
      Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyna są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie otwartego ognia (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych. Zgodnie z §41. ust. 1. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, póz. 719), podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

Odsłon: 153

Czytaj całość

 
Dofinansowanie na przebudowę kolejnej drogi gminnej Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 12.07.2017 r.
    kasa.jpgGmina Fabianki otrzymała dofinansowanie w kwocie 48 500 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi gminnej w Chełmicy Dużej. Pozyskane wsparcie ze środków budżetu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z wkładem własnym Gminy Fabianki pozwoli na przebudowę 0,5 km drogi, polegającą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym i położeniu warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltu. Szacunkowy koszt inwestycji to 130 000 zł.

Odsłon: 152
 
Informacje do konkursu 5/2017 Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 10.07.2017 r.
logo_lgd_zgl.jpg     W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załącznika  nr 9 - formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.   Załącznik należy przygotować w oparciu o obowiązujący  aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz zgodnie z instrukcją wypełniania (odnoszącą się do części D formularza).Odsłon: 205

Czytaj całość

 
OGŁOSZENIE KONKURSU 5/2017 - rozwijanie działalności gospodarczej Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 10.07.2017 r.
baner_leader_2020.png
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nr konkursu LGD: 5/2017
Termin składania wniosków: od dnia 07 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz. 14.00
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń, poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do 15.30, środa od 8.00 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00


Odsłon: 215

Czytaj całość

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 07.07.2017 r.
przy artykule 53742     Stowarzyszenie realizując strategię na lata 2014-2020, realizuje działania przyczyniające się osiągnięcia następujących celów:
I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

Odsłon: 285

Czytaj całość

 
Środki z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Bogucinie Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 06.07.2017 r.
logo_prow_2014.jpg    W dniu dzisiejszym (6 lipca) Wójt Zbigniew Słomski podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Bogucin - budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków". Koszty kwalifikowane projektu to ponad 1,2 mln zł, a dotacja z funduszy europejskich wynosi prawie 770 tys. zł

Odsłon: 297

Czytaj całość

 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2017 r. Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 03.07.2017 r.
   recycling_info.jpgFirmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców gminy jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Fabiankach. Poniżej publikujemy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Fabianki na II półrocze 2017 r. - pobierz

Odsłon: 376

Czytaj całość

 
STOP WYPADKOM - popularyzacja bezpiecznych zachowań na drodze w gminie Fabianki Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 30.06.2017 r.
    W dniu 29 czerwca br. Gmina Fabianki włączyła się w ogólnopolską akcję „STOP WYPADKOM” organizowaną przez Stowarzyszenie „Żyć bez zagrożeń” we współpracy z Krajowym Biurem Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia, Biurem Prasowym Bezpieczni na Drodze, fundacją „My life” i Policją.

Odsłon: 1214

Czytaj całość

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 79 - 91 z 509
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Poradnik Interesanta
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 328
Wizyt dzisiaj: 283
Wszystkich wizyt: 596449
Archiwum