Strona główna
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - SUSZA 2015 Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 22.07.2015 r.
ROLNICY GMINY FABIANKI

     Wójt Gminy Fabianki informuje o powołaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego komisji do oszacowania zakresu i wysokości doznanych szkód powstałych w wyniku suszy. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o zgłszanie się do Urzędu Gminy, pokój Nr 10, I piętro celem spisania protokołów indywidualnych z oszacowania wysokości i zakresu powstałych szkód  na użytkach rolnych w terminie ostatecznym do 31 lipca 2015 r. (włącznie).

   W celu ustalenia średniego %  obniżenia rocznej produkcji w gospodarstwie zgłaszający będzie musiał podać  uprawy,  w których wystąpiły szkody oraz wszystkie pozostałe inne uprawy  – zgodnie ze składanym wnioskiem do ARiMR o dopłaty bezpośrednie.  

   Ponadto rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą zobowiązani są do podania rocznej wielkości produkcji towarowej poszczególnych grup zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło) oraz mleka (jako średnia roczna produkcja ustalona na podstawie 3 ostatnich lat).

    Powyższe zgłoszenie będzie podstawą przeprowadzenia szacowania szkód przez komisję, która rozpocznie szacowanie po formalnym jej powołaniu przez Wojewodę. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (54) 251-72-38.


Odsłon: 978
 
Spotkanie informacyjne dla sołtysów i rad sołeckich na temat Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 22.07.2015 r.
      W związki z przystąpieniem do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fabianki Wójt Zbigniew Słomski zaprasza sołtysów i członków rad sołeckich z gminy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się 28 lipca 2015 r. o godz. 17.00 w budynku Publicznego Gimnazjum w Fabiankach. W trakcie spotkania przedstawiciele Kujawskiego Stowarzyszenia Gospodarczego zaprezentują cele i założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przekażą ankiety dla Mieszkańców Gminy Fabianki.

Odsłon: 1029

Czytaj całość

 
Ćwiczenia Kompanii przeciwpowodziowej "Chełmica 2015" Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 20.07.2015 r.

     W dniu sobotę 18 lipca 2015 r. na terenie stadionu sportowego nad jeziorem Chełmica, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku we współdziałaniu z samorządami gmin Włocławek, Fabianki i Lubanie przeprowadziła ćwiczenia Kompanii Przeciwpowodziowej Powiatu Włocławskiego pod kryptonimem "Chełmica 2015".

 


Odsłon: 1100

Czytaj całość

 
Indywidualne wsparcie szkoleniowe dla osób zwolnionych z pracy Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 14.07.2015 r.
logo_nsk.jpg     Wójt Gminy Fabianki informuje, że wznowiony został nabór do projektu pn. „Powrót na rynek pracy III – nowa ścieżka kariery” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy. Osoby, które utraciły pracę w ciągu ostatniego półrocza z przyczyn leżących po stronie pracodawcy bądź są obecnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę mogą w ramach ww. projektu skorzystać z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego. Szkolenia mają charakter indywidualny, dopasowany do profilu kandydata przez doradcę zawodowego.

Odsłon: 1056

Czytaj całość

 
VIII sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 03.07.2015 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zaprasza na posiedzenie VIII sesji Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się dnia 9 lipca 2015 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:

Odsłon: 1236

Czytaj całość

 
Nasadzenia drzew i krzewów przy udziale WFOŚiGW w Toruniu Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 02.07.2015 r.
logo_wfosigw_z.jpg     Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 10.000,00 zł, na przełomie maja i czerwca bieżącego roku na terenie gminy Fabianki dokonaliśmy nasadzeń 48 szt. drzew i 220 szt. krzewów. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 18.203,40 zł.

Odsłon: 1024
 
Zmiany w Programie PROSUMENT Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 30.06.2015 r.
logo_prosument_NFOSIGW.png     Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła dostosowane do oczekiwań wnioskodawców zmiany w Programie PROSUMENT. Przypomnijmy, że dzięki środkom z PROSUMENTA właściciele domów indywidualnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami wielorodzinnymi mogą zainstalować w nich:

Odsłon: 1196

Czytaj całość

 
Wybory ławników 2015 Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 11.06.2015 r.
temida.gif       W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych i wystąpieniem Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku, Rada Gminy Fabianki rozpoczęła procedurę wyboru ławników: do Sądu Rejonowego we Włocławku do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich – 3 osoby Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Fabianki. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Odsłon: 1225

Czytaj całość

 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 508 - 520 z 623
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 1014
Wizyt dzisiaj: 225
Wszystkich wizyt: 670996
Archiwum