Strona główna
INFORMACJA

      W związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Fabiankach i montażem klatki schodowej z windą, informujemy o występujących utrudnieniach. Od dnia 1 lutego 2021 r. wjazd i parking przy Urzędzie Gminy zostaje wyłączony z ruchu dla osób odwiedzających Urząd. Prosimy o korzystanie z parkingu znajdującego się przy drodze krajowej naprzeciw budynku Biblioteki i Poczty. Wejście do Urzędu Gminy będzie utworzone od tylnej strony budynku. Prosimy także o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Tylko w sprawach trudnych i wymagających osobistego stawiennictwa sprawy będą załatwiane na miejscu przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy

komunikat.jpg
Od 1 do 30 września Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek 7.30 - 16.00, piątek 7.30 - 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 16.06.2021 r.
usuwamy_azbest.jpg      Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Gmina Fabianki planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia:
•   do 70% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji;
•  maksymalny dofinansowany koszt jednostkowy zutylizowanego odpadu zawierającego azbest za 1 Mg wynosi 700 zł (w przypadku przekroczenia tej kwoty właściciel nieruchomości pokrywa ją we własnym zakresie)


Odsłon: 364

Czytaj całość

 
Komunikat w sprawie poboru wody Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 15.06.2021 r.
komunikat_woda_140621.jpg

Odsłon: 142
 
Wydawanie żywności przez GOPS Fabianki Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 08.06.2021 r.
komunikat.jpg
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w dniach 16-17 czerwca 2021r. będzie wydawana żywności przez GOPS Fabianki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (po pż). Żywność wydawana jest dla mieszkańców Gminy Fabianki, którzy otrzymali w roku 2021 skierowania z GOPS Fabianki. Punkt wydawania żywności Remiza OSP w Bogucinie.

Odsłon: 277

Czytaj całość

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  główne założenia LSR na lata 2014-2020 Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 31.05.2021 r.

logo_lgd_zgl.jpg      Głównym działaniem Stowarzyszenia jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m. in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

 


Odsłon: 315

Czytaj całość

 
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 2021 - nabór wniosków Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 26.05.2021 r.
nabor_pos.jpg    Wójt Gminy Fabianki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r. w terminie od 2 czerwca 2021 r. od godz. 7:30 do 8 czerwca 2021 r. do godz. 14.00. Wnioski należy przygotować na formularzu opublikowanym poniżej.

Odsłon: 785

Czytaj całość

 
Informacja dla hodowców drobiu i trzody chlewnej Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 25.05.2021 r.

logo_piw.jpg       W związku z aktualną sytuacją epizootyczną oraz koniecznością zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zagrożenia jakim jest afrykański pomór świń (ASF) i wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku prosi o zapoznanie się z informacjami zawartymi w ulotkach.


Odsłon: 343

Czytaj całość

 
Ogłoszenie konkursu 1/2021/EFS/PG Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 25.05.2021 r.
logo_lgd_zgl.jpg     Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych
Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD
Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1
: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.


Odsłon: 277

Czytaj całość

 
Rusza projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Utwórz PDF Drukuj
Dodano: 25.05.2021 r.
logo_teleopieka_wkp.png     Gmina Fabianki jako partner przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Odsłon: 322

Czytaj całość

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 27 - 39 z 1032
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 252
Wizyt dzisiaj: 45
Wszystkich wizyt: 1036101
Archiwum