Strona główna
 
Rozwiązanie umowy na odpady Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 13.07.2015 r.
     Wójt Gminy Fabianki informuje o obowiązku rozwiązania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dotychczasowych umów na odbiór odpadów komunalnych. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Od 1 lipca 2013 roku opłata za odbiór odpadów komunalnych, z mocy ustawy, będzie wnoszona przez mieszkańców na rachunek Gminy Fabianki, a nie jak dotychczas na rachunek Przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne. W związku z powyższym, według interpretacji Ministerstwa Środowiska, dla uniknięcia podwójnej płatności, każdy mieszkaniec, który ma zawartą umowę z Przedsiębiorstwem, powinien tę umowę wypowiedzieć, dochowując umownego terminu wypowiedzenia. Jeśli w umowie określono minimum jednomiesięczny termin wypowiedzenia, to wypowiedzenie tej umowy, w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, powinno dotrzeć do Przedsiębiorstwa, z którym została zawarta, najpóźniej 31 maja 2013 roku. Natomiast, jeśli termin wypowiedzenia, określony w umowie, jest dłuższy niż jeden miesiąc, to złożenie wypowiedzenia umowy Przedsiębiorstwu należy odpowiednio dostosować do tego terminu.
 

Odsłon: 759
 
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 257
Wizyt dzisiaj: 7
Wszystkich wizyt: 763318
Archiwum