Strona główna
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 05.03.2012 r.

ceidg2.jpg      Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220, poz. 1447 ze zmianami) organem ewidencyjnym przedsiębiorców jest Minister Gospodarki, któremu ewidencja działalności gospodarczej Gminy Fabianki została przekazana i prowadzona jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie CEIDG. Wszystkie wpisy przedsiębiorców wpisanych dotychczas do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Fabianki powinny być dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.

     Jeżeli Przedsiębiorca nie znajduje swojego wpisu w CEIDG prosimy o kontakt w celu aktualizacji danych z Działem Rejestracji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy Fabianki pokój nr 9 ( I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, wtorki w godzinach 8.00 – 16.00 lub pod telefonem (54) 251-72-27. W tym miejscu można również uzyskać informacje o przedsiębiorcach, którzy figurowali w ewidencji działalności gospodarczej do dnia 30.06.2011 r.

    Dane informacyjne o przedsiębiorstwach wpisanych do CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do danych informacji udostępnionych przez CEIDG. Dane udostępnione są na stronie internetowej CEIDG i dotyczą danych podlegających wpisowi z wyjątkiem numeru pesel, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności Gospodarczej oraz danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy i obejmują imię i nazwisko albo firmę pełnomocnika.

 prod.ceidg.gov.pl.jpg prod.ceidg.gov.pl.png

    

      Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

       Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.
Prosimy o aktualizację informacji na stronach internetowych Państwa urzędów. Zachęcamy także do umieszczenia na nich przekierowania do interaktywnego poradnika na ePK - Rejestracja jako płatnik podatku VAT oraz innych stron tego serwisu, np. poradnik początkującego przedsiębiorcy


Odsłon: 3974
 
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement