Strona główna
XXIX sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 24.08.2022 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Wiceprzewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXIX sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 31 sierpnia 2022 r. o godz. 14.00 po wcześniejszej wizji lokalnej z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich obrad:
1) Zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji RG
2) Zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji RG
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki i realizacji uchwał.
6. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy na 2022 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2022 -  2029
3) przyjęcia programu aktywności lokalnej dla Gminy Fabianki na lata 2022 – 2026,
4) wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka,
5) wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w całości bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku,
6) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki na rok szkolny 2022/23,
7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnej realizacji zadania – budowa ciągu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562,
8) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg,
9) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpetal Górny, jednostka ewidencyjna Fabianki,
11) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
13) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
14) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
15) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
16) uchylenia uchwały Nr XXVI/268/2022 z dnia 26 maja 2022r. w sprawie statutu gminy Fabianki,
17) uchwalenia statutu Gminy Fabianki.
8. Interpelacje i zapytania radnych.     
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie sesji.    

 

Wiceprzewodniczący     
Rady Gminy Fabianki     
Artur Stroiński          


Odsłon: 210
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 479
Wizyt dzisiaj: 25
Wszystkich wizyt: 1153668
Archiwum