Strona główna
Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 24.03.2022 r.

razemdlaukrainy.jpg     Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wnioski będą dostępne od 26 marca 2022 r.


Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. Заявки будуть доступні з 26 березня.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
•    polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
•    adres mailowy osoby,
•    polski numer telefonu,
•    numer rachunku bankowego w Polsce.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny:
Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
•    jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
•    jej pobyt w Polsce jest legalny,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
•    ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.
Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:
•    na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).
Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.
•    do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
•    dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
•    dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
•    na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości
Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
•    300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

W dniach 26 – 27 marca 2022 r. zaplanowane zostały dyżury w placówkach ZUS w trakcie, których będzie możliwe wysłanie wniosku o przyznanie świadczeń przewidzianych dla obywateli Ukrainy dla przy wsparciu pracownika ZUS.

 

 Аби скласти заяву в ЗУС будуть потрібні:
•    Польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ особи яка складає заяву і дитини,
•    Електронна адреса особи,
•    Польський номер телефону,
•    Номер банківського рахунку в Польщі.
Хто може скласти заяву про допомогу для родини
Заяви про допомогу для родини, яку виплачує ЗУС, може скласти особа, яка:
•    Є громадянином України або чоловіком/дружиною громадянина України,
•    Має легальне перебування в Польщі,
•    Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), яка має українське громадянство і приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. через воєнні дії.
•    Має під опікою дитину (є її мамою/татом чи тимчасовим опікуном), народжену в Польщі громадянкою України, яка має легальне перебування в Польщі.
Важливо!
Перебування в Польщі вважається легальним на протязі 18 місяців рахуючи від 24 лютого 2022 р. чи від дати перетину кордону (після 23 лютого 2022 р.) для громадян України, які виїхали з України до Польщі легально після 23 лютого 2022 через військові дії і хочуть залишитися в Польщі.
Допомога для родин буде виплачуватися не довше ніж протягом періоду перебування на території Польщі.
Тимчасового опікуна або заступницьку опіку для дитини, яка прибула з України через воєнні дії і перебуває в Польщі встановлює польський суд.
Яку  допомогу для родини можна отримати від ЗУС
•    500 зл./місяць на кожну дитину яка не досягнула 18 років, яка проживає в Польщі (допомога на виховання з програми Родина 500+, так зване 500+)
Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.
•    500 зл. чи 1000 зл. /місяць на другу і кожну наступну дитину у віці 12-35 місяців, яка проживає в Польщі (сімейний опікунчий капітал, РКО).
Це допомога для батьків (одного з батьків), тимчасового опікуна.
•    400 зл. /місяць допомога в фінансуванню оплати за дитячий садочок, дитячий клуб чи дитячу денну няню (допомога в фінансуванні за дитячий садочок)на:
•    Першу і єдину дитину в сім’ї,
•    Першу дитину в сім’ї, якщо на наступну дитину отримуєш РКО,
•    На другу і наступну дитину в сім’ї у віці перед досягненням 12 місяців і після 35 місяців, на яке були надано сімейний опікунчий капітал і цей капітал забрали одним платежем належної суми.
Дитина має бути вписана до реєстру дитячих садочків чи дитячих клубів, чи переліку денних няньок.
Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини.
•    300 зл. раз на рік на кожну дитину у віці до 20 років (чи до 24 у випадкуучня з інвалідністю), яка проживає в Польщі і вчиться в школі – (допомога з програми Добрий Старт, так зване 300+).

Це допомога для мами/тата, тимчасового опікуна і особи яка займається заступницькою опікою дитини. 26-27 березня 2022 року в об'єктах ZUS з 9:00 до 15.00, під час якого можна буде надіслати заяву про надання допомоги громадянам України за підтримки співробітника ZUS.


Odsłon: 220
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 268
Wizyt dzisiaj: 38
Wszystkich wizyt: 1112200
Archiwum