Strona główna
INFORMACJA

      W związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Fabiankach i montażem klatki schodowej z windą, informujemy o występujących utrudnieniach. Od dnia 1 lutego 2021 r. wjazd i parking przy Urzędzie Gminy zostaje wyłączony z ruchu dla osób odwiedzających Urząd. Prosimy o korzystanie z parkingu znajdującego się przy drodze krajowej naprzeciw budynku Biblioteki i Poczty. Wejście do Urzędu Gminy będzie utworzone od tylnej strony budynku. Prosimy także o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Tylko w sprawach trudnych i wymagających osobistego stawiennictwa sprawy będą załatwiane na miejscu przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy

komunikat.jpg
Od 1 do 31 października Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek 7.30 - 16.00, piątek 7.30 - 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
XIX sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 20.09.2021 r.
tbl_rada.gif     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIX sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej (przy osiedlu mieszkaniowym) w Nasiegniewie w dniu 27 września 2021 roku o godz. 11:00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji:
1)  z XVII sesji z dnia 14 czerwca 2021 roku,
2) z XVIII sesji z dnia 25 czerwca 2021 roku.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy Fabianki.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki a w szczególności z realizacji uchwał.
6. Analiza działalności jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Fabianki w 2020 roku.
7. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.
8. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu na 2021 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021 – 2032,
3) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Fabianki,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
5) zmiany uchwały nr XXIX/225/2017 rady Gminy Fabianki z dnia 19.12.2017 r. dotyczącej przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Fabianki na lata 2017-2032”,
6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fabianki,
7) ustalenia dopłat dla odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych,
8) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Fabianki zadania z zakresu właściwości Powiatu Włocławskiego związanego z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022,
9) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województw Kujawsko – Pomorskiego w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 228
 
następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 291
Wizyt dzisiaj: 149
Wszystkich wizyt: 1043341
Archiwum