Strona główna
INFORMACJA

      W związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Fabiankach i montażem klatki schodowej z windą, informujemy o występujących utrudnieniach. Od dnia 1 lutego 2021 r. wjazd i parking przy Urzędzie Gminy zostaje wyłączony z ruchu dla osób odwiedzających Urząd. Prosimy o korzystanie z parkingu znajdującego się przy drodze krajowej naprzeciw budynku Biblioteki i Poczty. Wejście do Urzędu Gminy będzie utworzone od tylnej strony budynku. Prosimy także o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Tylko w sprawach trudnych i wymagających osobistego stawiennictwa sprawy będą załatwiane na miejscu przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy

komunikat.jpg
Od 29 listopada do 31 grudnia Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 14.00, wtorek 7.30 - 15.00, piątek 7.30 - 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
XV sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.02.2021 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XV sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bogucinie w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 13.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.  
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzedniej sesji:
1) z XIII sesji z dnia  16.10.2020 roku,
2) z XIV sesji z dnia 10.12.2020 roku.
4.  Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w 2020 roku oraz planem pracy na 2021 rok.
5. Analiza sprawozdania  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku oraz przyjęcie planu pracy GKRPA na 2021 rok.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Gminy i poszczególnych Komisji Rady Gminy z działalności w 2020 r.
7. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.  
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1) zmian do budżetu na 2021 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2021 – 2033,
3) w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Fabianki z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Fabianki w 2020 r.
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nasiegniewo,
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nasiegniewo – Zachód oraz Zarzeczewo – Północ,
6) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
7) w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Aktywni dla Fabianek”,
8) w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej „Komunalni”,
9) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2021 rok,
10) w sprawie zatwierdzenia planu poszczególnych komisji Rady Gminy Fabianki na 2021 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.     
10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.    
11. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 525
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 253
Wizyt dzisiaj: 279
Wszystkich wizyt: 1055348
Archiwum