Strona główna
INFORMACJA

      W związku z rozpoczęciem prac budowlanych związanych z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Fabiankach i montażem klatki schodowej z windą, informujemy o występujących utrudnieniach. Od dnia 1 lutego 2021 r. wjazd i parking przy Urzędzie Gminy zostaje wyłączony z ruchu dla osób odwiedzających Urząd. Prosimy o korzystanie z parkingu znajdującego się przy drodze krajowej naprzeciw budynku Biblioteki i Poczty. Wejście do Urzędu Gminy będzie utworzone od tylnej strony budynku. Prosimy także o maksymalne ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztową. Tylko w sprawach trudnych i wymagających osobistego stawiennictwa sprawy będą załatwiane na miejscu przy zachowaniu obostrzeń sanitarnych. Planowany termin zakończenia prac - 30 września 2021 r.

Za utrudnienia przepraszamy

komunikat.jpg
Od 1 do 31 marca Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
XIII sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.10.2020 r.
tbl_rada.gif         Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zmianami ) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XIII sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Skórznie dnia 16 października 2020 r. o godz. 14.30 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,   
3. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji:
      1) z IX sesji RG z dnia 27.02.2020 r.
      2) z X sesji RG z dnia 22.05.2020 r.
4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2019 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
5. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:    
1) w sprawie zmian do budżetu na 2020 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2030,
3) w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”,
4) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom Pobytu w Urszulewie oraz nadania Statutu,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Fabianki,
8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fabianki na rok 2020,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Fabianki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,
10) w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Fabianki w roku szkolnym 2020/2021.
7. Sprawy różne.    
8. Zakończenie sesji.    

Przewodniczący       
Rady Gminy Fabianki   
Adam Rejmak         


Odsłon: 302
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 286
Wizyt dzisiaj: 121
Wszystkich wizyt: 972457
Archiwum