Strona główna arrow Informacje dla rolników
Od 1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 31.08.2020 r.

logo_psr_2020.pngSzanowni Rolnicy,

Od jutra 1 września 2020 r. na terenie całego kraju rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny i trwać będzie do 30 listopada 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Ze względu na panującą epidemię COVID-19 - 27 sierpnia br. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Zmiany wprowadzone w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, poprzez m. in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. Podstawową formą jest samospis internetowy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych zobowiązani są przeprowadzić samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego spisrolny.gov.pl/

W sytuacji, gdy użytkownik gospodarstwa nie może dopełnić obowiązku samospisu internetowego (w szczególności na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika) zobowiązany jest zgłosić ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na numer infolinii spisowej, nie później niż do 31 października 2020 r. Numer infolinii spisowej (22) 279-99-99.

Dla rolników, którzy nie będą posiadali warunków do przeprowadzenia samospisu we własnym zakresie,  od 1 września w Urzędzie Gminy w ramach powołanego Gminnego Biura Spisowego zostało  udostępnione bezpłatne stanowisko komputerowe umożliwiające przeprowadzenie samospisu internetowego. Członkowie Gminnego Biura Spisowego będą służyć pomocą w obsłudze aplikacji.

Decyzją Centralnego Biura Spisowego przyjęło założenie, że rachmistrzowie terenowi będą realizować spis jedynie metodą wywiadu telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowemu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą.


Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Gminny Komisarz Spisowy
Zbigniew Słomski       

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
 • osobowości prawnej,
 • typu własności użytków rolnych,
 • produkcji ekologicznej,
 • rodzaju użytkowanych gruntów,
 • powierzchni zasiewów według upraw,
 • powierzchni nawadnianej,
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
 • rodzaju budynków gospodarskich,
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstw indywidualnych) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych,
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 • 0,5 ha – dla chmielu,
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 • 0,1 ha – dla tytoniu,
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 • 20 sztuk– dla świń ogółem,
 • 5 sztuk – dla loch,
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych,
 • 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.

 


Odsłon: 948
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement