Strona główna
Advertisement
komunikat.jpg
Od 1 do 31 grudnia Urząd Gminy
będzie pracował w godzinach od 7.30 do 14.00.
Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów.
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 05.06.2020 r.
usuwamy_azbest.jpg      Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Gmina Fabianki planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia:
•    do 70% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji; ostateczna wielkość dofinansowania będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych i ilości unieszkodliwionych wyrobów azbestowych.

     Właściciele nieruchomości, którym ustawa przyznaje zdolność prawną posiadający azbest na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Fabianki, którzy chcą skorzystać z dotacji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Fabianki w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2020 r. Po tym terminie Gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy, który dokona demontażu lub zebrania, transportu i unieszkodliwienia. Terminy wykonania prac na poszczególnych nieruchomościach zostaną ustalone pomiędzy wykonawcą, a właścicielami nieruchomości. Przewidywany termin realizacji zadania: czerwiec-październik 2020 r.

Nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
- zgłoszenie robót budowlanych/budowy/rozbiórki niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę/rozbiórkę (jeśli jest wymagane prawem),
- zgoda współwłaścicieli, w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność,
- w przypadku gdy właściciel nieruchomości jest beneficjentem pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a wyroby azbestowe usuwane są z budynków innych niż mieszkalne, zobowiązany jest przedłożyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat podatkowych.

Nieruchomość, na której znajdują się wyroby zawierające azbest musi być ujęta w gminnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, pod nr tel. (54) 251-72-38, w Referacie Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej, pok. 12, I piętro. Wniosek w powyższej sprawie dostępny jest również na naszej stronie internetowej www.fabianki.pl.


Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu
2. Zgoda współwłaściciela nieruchomości


Odsłon: 564
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 386
Wizyt dzisiaj: 4
Wszystkich wizyt: 943747
Archiwum