Strona główna
 
Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020 Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 12.12.2019 r.
logo_lgd_zgl.jpg        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. LGD w ramach celu ogólnego 2 LSR, którym jest Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD, w grudniu 2019 r. ogłosi kolejny już nabór wniosków w trybie grantowym w ramach następujących typów projektów:

  1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na realizacje takich projektów jak:
- kluby młodzieżowe
- i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
  1. Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Warunki przyznania dofinansowania:
1. Wniosek mogą   złożyć   wzystkie   podmioty, które posiadaj zdolność   prawną wyłączeniem  osób  fizycznych  (nie  dotyczy  osób  prowadzących  działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).
2. Maksymalna  wartość  dofinansowania  projektu  objętego  grantem  to  95  %  wartości grantu. Maksymalna kwota to
50 tyś zł.
3. Projekt musi być skierowany do następującej grupy docelowej:
• Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR
• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

UWAGA:
W  przypadku typu  projektu 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania  społeczności  lokalnej  i  animacji  społecznej  (...  ) wszystkie  działania w ramach pkt. a,b,c inny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup
społeczności  lokalnej,  nie  wpisują  się  w  ww.  rozwiązania,  ponieważ  nie  animują  ani  nie integrują  osób  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  ze  społecznością  mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na  rzecz  mieszkańców,  ale  także  włączać  mieszkańców  w  działania  na  rzecz  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków będą obowiązywały nowe kryteria wyboru:
1. Siedziba, oddział lub filia podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 roku przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu) - 0 albo 10  
2. Projekt jest realizowany przez grantobiorcę:
- spoza sektora finansów publicznych,
- sektora finansów publicznych - 0 albo 3
3. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki oświęconemu danemu konursowi - 0 albo 5
4. Prawidłowość przygotowania budżetu projektu w kontekście planowanych działań - 0 albo 5
5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne - 0 albo 5
6. Grantobiorca we wniosku o powierzenie grantu zawarł informacje o promocji grantu i LGD - 0 albo 5 albo 10
7. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru - 0 albo 5
8. Operacja/projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji - 0 albo 5
9. Termin realizacji projektu (Preferowane będą projekty z krótkim terminem realizacji do 12 miesięcy) - 0 albo 5

MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO WYBORU GRANTU - 30

Więcej informacji w biurze LGD ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń oraz pod numerem elefonu (54) 284-66-69.

 

baner_fepr_rp_wkp_efs.jpg

 


Odsłon: 596
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 462
Wizyt dzisiaj: 104
Wszystkich wizyt: 894710
Archiwum