Strona główna
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 11.01.2019 r.
herb_pw.jpg    Powiat Włocławski informacje o zasadach udzielania pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego.
1.    Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
b)    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c)    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
d)    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji a w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 54 230 46 10, w godzinach od 800  do 1500, lub adresem e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej  lub  świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego.  Kobiecie, która  jest  w  ciąży,  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej,  lub  świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
2.    Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej
 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej która:
a.    nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
b.    przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3.    W celu przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej lub świadczonym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona może wypełnić osobiście Kartę pomocy – część B ( za wyjątkiem danych zawartych w punkcie 1 tej części karty pomocy). Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do lokalu. Wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest dobrowolne.


                             PUNKTY NIEODPŁANEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

1.    Brześć Kujawski, ul. Al. Władysława Łokietka 1a (budynek Urzędu Miejskiego  w Brześciu Kujawskim),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15.30 do 19.30.

Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

Chodecz, ul. Kaliska 2 ( siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15.30 do 19.30
Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

2.    Lubraniec, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4 ( siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15.30 do 19.30.
 
Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Izbica Kujawska, ul. Piłsudskiego 32 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15.30 do 19.30.
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.

PUNKTY NIEODPŁANEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

3.    Kowal, ul Piwna 24 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 15.30 do 19.30.

Filia Punktu Nieodpłatnego  Poradnictwa Obywatelskiego:

Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 18 ( siedziba Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 15.30 do 19.30.
Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z Krakowa. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.


UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne.


Odsłon: 263
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 316
Wizyt dzisiaj: 84
Wszystkich wizyt: 764870
Archiwum