Strona główna
 
II sesja Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 29.11.2018 r.
tbl_rada.gif      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje II sesję Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 4 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie II sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
7. Analiza informacji Zakładu Gospodarki Komunalnej z działalności w 2017 roku oraz realizacji zadań za I półrocze 2018 r.
8. Uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok:
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu,
b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok,
c) analiza projektu budżetu na 2019 r.,
d) wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy dotyczące projektu budżetu na 2019 r.,
e) dyskusja
f) podjęcie uchwały w sprawie budżetu na rok 2019,
g) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
h) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2019 – 2038.
9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki
5) w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki
6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fabianki
7) w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Radnych
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
13. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak        


Odsłon: 410
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 316
Wizyt dzisiaj: 85
Wszystkich wizyt: 764871
Archiwum