Strona główna
 
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 30.05.2018 r.
cash.jpg     W dniach 4 czerwca – 12 czerwca 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór będzie prowadzony na zasadach określonych uchwałą nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu gminy Fabianki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r. (Dz.U. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 2746) oraz Zarządzeniem nr 40/2018 Wójta Gminy Fabianki z dnia 30 maja 2018 r.

Wysokość dotacji do budowy jednej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 4 500 zł, lecz nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów inwestycji.

Wniosek należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 (do pobrania poniżej) do ww. Zarządzenia Wójta i złożyć wraz z załącznikami osobiście lub przesyłką pocztową rejestrowaną w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki, 87-811 Fabianki (pokój nr 23, II piętro) w terminie naboru.

Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Fabianki
2. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Fabianki
3. Załącznik 1 – Wniosek o udzielenie dotacji celowej (pdf | doc )
4. Załącznik 2 – Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością (pdf | doc )
5. Załącznik 3 – Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości (pdf | doc )


Dotację celową na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków mogą otrzymać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Fabianki, na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe lub budowany jest nowy budynek mieszkalny jednorodzinny, który będzie oddany do użytkowania nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. i będzie wykorzystywany w całości na własne potrzeby mieszkaniowe

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy nieruchomości:
1) położonych w granicach aglomeracji określonej w uchwale nr XXV/458/16 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Fabianki;
2) na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego;
3) na których przewiduje się budowę przyłącza zbiorczej kanalizacji sanitarnej, umożliwiającą przyłączenie nieruchomości do planowanej sieci kanalizacyjnej;
4) wykorzystywanych tylko sezonowo np.: domów letniskowych.


Odsłon: 510
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 294
Wizyt dzisiaj: 216
Wszystkich wizyt: 709509
Archiwum