Strona główna
 
Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 16.04.2018 r.
ekopiec.jpg     W dniach 27 kwietnia 2018 r. – 10 maja 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018.
      Nabór będzie prowadzony na zasadach określonych uchwałą nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Zarządzeniem nr 29/2018 Wójta Gminy Fabianki z 16 kwietnia 2018 r.

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku i lokalu mieszkalnym wynosi: z budżetu Gminy Fabianki 2 000,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2 000,00 zł, łącznie 4 000,00 zł, lecz nie więcej niż 80% wysokości poniesionych kosztów wymiany źródła ciepła. Pozostałe koszty wymiany pieca finansuje wnioskodawca (mieszkaniec).

Wnioski należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia Wójta i złożyć osobiście lub przesyłką pocztową rejestrowaną w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki, 87-811 Fabianki (pokój nr 23, II piętro). Pracownik przyjmujący wniosek potwierdza wpływ wniosku wpisując datę i godzinę wpływu. W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową, za datę wpływu wniosku przyjmuje się datę dostarczenia wniosku do sekretariatu Urzędu Gminy Fabianki przez operatora usług pocztowych.

Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy Fabianki w terminie innym niż od 27 kwietnia do 10 maja 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.


Dokumenty do pobrania:
1. Uchwała nr XXXI/280/2018 Rady Gminy Fabianki
2. Zarządzenie nr 29/2018 Wójta Gminy Fabianki
3. Załącznik 1 – Wniosek o udzielenie dotacji celowej (pdf | doc )
4. Załącznik 2 – Oświadczenie wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością (pdf | doc )
5. Załącznik 3 – Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości (pdf | doc )

Ważne! Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na zakup, montaż i uruchomienie nowego fabrycznie pieca spełniającego następujące normy:
1) Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
a) klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub
b) klasy efektywności energetycznej minimum A (kotły na biomasę), minimum B (kotły na paliwa kopalne), określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz
c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690), w szczególności w zakresie zakazu stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.
2) Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne. Wymagania powyższe będą weryfikowane na podstawie dokumentów takich jak certyfikaty zgodności lub świadectwa/zaświadczenia badań lub etykiety efektywności energetycznej lub wyciągi z dokumentacji techniczno-ruchowej lub deklarację zgodności  


Odsłon: 1138
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 232
Wizyt dzisiaj: 203
Wszystkich wizyt: 718747
Archiwum