Strona główna
 
XXXI sesja Rady Gminy Fabianki w VII kadencji Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 22.03.2018 r.
tbl_rada.gif       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXI sesję Rady Gminy Fabianki w VII kadencji, która odbędzie się w Urzędzie Gminy Fabianki dnia 29 marca 2018 r. o godz. 13.30 z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.     
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapoznanie się z informacją Policji na temat stanu bezpieczeństwa mieszkańców i porządku na terenie gminy.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fabiankach za 2017 r.
6. Zatwierdzenie sprawozdania za 2017 rok, z realizacji w Gminie Fabianki zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach z działalności w 2017 r.
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności w 2017 r. oraz przedstawienie planu pracy komisji na 2018 rok.
9. Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2018 – 2038,
3) określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Fabianki w 2018 r.,
4) w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Fabianki w ramach programu EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
5) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Fabianki,
6) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szpetal Górny”
8) w sprawie okręgów wyborczych,
9) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
12. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
13. Zakończenie sesji.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki    
Adam Rejmak         


Odsłon: 513
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO - dane osobowe
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 232
Wizyt dzisiaj: 204
Wszystkich wizyt: 718748
Archiwum