Strona główna
Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 19.02.2018 r.
usuwamy_azbest.jpg      Realizując założenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Fabianki na lata 2017-2032” Gmina Fabianki planuje wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie obejmować do 70 % kosztów:
- demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych z budynków,
- transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych (zgromadzonych na działkach) pochodzących z demontażu pokryć dachowych.
     Mieszkańcy, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną posiadający azbest na swoich nieruchomościach na terenie Gminy Fabianki, którzy chcą skorzystać z dotacji mogą składać wnioski do Urzędu Gminy Fabianki w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. Nowe pokrycie dachowe wykonuje właściciel nieruchomości we własnym zakresie i na swój koszt.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
- zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w przypadku zmiany pokrycia dachu bez naruszania jego konstrukcji) potwierdzone przez Starostę Włocławskiego lub pozwolenie na budowę (w przypadku zmiany konstrukcji dachu, lub innej zmiany wymagającej pozwolenia na budowę) wydane przez Starostę Włocławskiego,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (w przypadku współwłaścicieli, zgoda ich wszystkich na wykonanie prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest),
- oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie,
- nieruchomość, z której ma być usunięty azbest musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki.

Nieruchomość, z której ma być zabrany azbest musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Fabianki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Fabianki, pod nr tel. (54) 251-72-38, w Referacie Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej, pok. 12, I piętro. Wniosek w powyższej sprawie dostępny jest również na naszej stronie internetowej www.fabianki.pl.

Do pobrania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu
2. Zgłoszenie robót budowlanych
3. Ośwadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie
4. Zgoda współwłaściciela


Odsłon: 393
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Jednostki organizacyjne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Do pobrania
Kontakt
Mapa witryny
Informacje dla rolników
Czyste powietrze
RODO
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ostrzeżenia meteo
 
Posterunek Policji
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 
 
 
Statystyki
Wizyt wczoraj: 341
Wizyt dzisiaj: 42
Wszystkich wizyt: 687709
Archiwum