Strona główna arrow Inwestycje i projekty
Bieżące inwestycje i projekty
Zrealizowane inwestycje i projekty
Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki Utwórz PDF Drukuj
Redaktor: Administrator   
Dodano: 28.09.2017 r.

baner_fepr_wkp_gf_efsue.png

Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet 10 Innowacyjna edukacja

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne


Wartość projektu: 353 700,00 zł
Dofinansowanie: 95% kosztów (85% Europejski Fundusz Społeczny i 10 % Budżet państwa)

Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych w Fabiankach, Nasiegniewie (wraz z klasami gimnazjalnymi) i Świątkowiźnie oraz w gimnazjum w Fabiankach.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w zakresie:
a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
b) nauk matematyczno-przyrodniczych,
c) języków obcych,
d) postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Inne typy zajęć adresowane są do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym niepełnosprawnych) oraz uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty. Gimnazjaliści skorzystają z doradztwa edukacyjno-zawodowego połączonego z wizytami w zakładach pracy. Nauczyciele mają możliwość podniesienia kompetencji cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce.

Projekt zakłada doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt. Uczniowie odbędą też wycieczki m.in. do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Planetarium Toruniu, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych.

Wniosek Gminy Fabianki o dofinansowanie projektu „Innowacyjna edukacja w Gminie Fabianki” został oceniony najwyżej spośród 65. wniosków złożonych konkursie nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16

Więcej informacji http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=32


Do pobrania:
1. Dokumenty uczestnictwa w projekcie - nauczyciele
2. Dokumenty uczestnictwa w projekcie - uczniowie


 


Odsłon: 2252
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
Menu witryny
Strona główna
O Gminie
Urząd Gminy
Rada Gminy
Zamówienia Publiczne
Sołectwa
Inwestycje i projekty
Fotogaleria
Mapa witryny
Informacje dla rolników
RODO - dane osobowe
Deklaracja dostępności
Policja
    logo_policja.gif

 

Promocja LGD
Nie dla czadu
Advertisement
Advertisement
Advertisement